Posted by on Aug 3, 2015 in Porady | 0 comments

Dlaczego jest wysokie bezrobocie?

Dlaczego jest wysokie bezrobocie?

Wysokie bezrobocie to problem wielu państw. Od czego jest ono zależne i dlaczego występuje? Bezrobocie to zjawisko w ramach którego występuje więcej osób poszukujących pracy od rzeczywistych miejsc pracy. Pracodawców nie stać lub nie mają oni potrzeby zatrudniania większej ilości pracowników przez co wiele osób nie może znaleźć pracy. Wbrew pozorom niski poziom bezrobocia jest zjawiskiem korzystnym gdyż pozwala na zwiększenie konkurencyjności kandydatów ubiegających się o posadę, ale zbyt wysokie jest ostrzegane bardzo negatywnie. Konsekwencje permanentnego pozostawania bez pracy rozważa się nie tylko w kategoriach ekonomicznych, a więc pozbawienia środków do życia, lecz również kategoriach socjologicznych. W regionach w których występuje wysokie natężenie osób bezrobotnych bardzo często dochodzi do zwiększenia ilości popełnianych przestępstw. Jak zlikwidować bezrobocie? To pytanie jest bardzo trudne. Państwa europejskie uruchamiają wiele programów wspierających walkę z tym zjawiskiem, ale nie wszystkie przynoszą pożądany skutek. Na ogół przyjmuje się, że do najefektywniejszych narzędzi w walce z bezrobociem można zaliczyć obniżenie kosztów zatrudnienia i polepszenie poziomu edukacji.

Tagi wpisu: , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *